Zorgaanbod Jeugd

Flowin Maatschappelijke Zorg kan u op diverse vlakken ondersteunen bij de zorg en opvoeding van uw kind 

Begeleiding thuis

Het kan gebeuren dat kinderen zich door verschillende gedragsproblemen op school en thuis in een niet-wenselijke richting ontwikkelen. Flowin biedt hierbij ondersteuning, door middel van individuele begeleiding te geven aan het kind. Door de juiste begeleiding proberen wij kinderen en jongeren het gewenste gedrag aan te leren. Het uiteindelijke doel is om kind in zijn kracht te zetten. Het uitgangspunt is dat ieder kind talenten heeft. Door hierop te focussen proberen wij het gedrag positief om te buigen. Hierbij gebruiken wij onder meer:  

– Mindfulness
– Spelend leren 
– Structuur aanbieden
– Activiteiten ondernemen

Ouderbegeleiding

Door een opstapeling van problemen kan er een gezinsontwrichtende situatie ontstaan, hierbij kunnen ouders soms een steuntje in de rug gebruiken. Wij kunnen u deze hulp bieden. Door samen met u inzicht te krijgen in de problemen die spelen kan er een persoonlijk en passend plan worden opgezet om de opvoeding en begeleiding van het kind weer op een positieve manier te benaderen. Deze opvoedkundige begeleiding kan bestaan uit onder andere:

– Mindfulness

– Spelend leren 

Begeleiding op school

Flowin biedt bij problemen op school een oplossing. Een Flowin medewerker gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en jongeren biedt één-op-één begeleiding in de klas. De methodiek die hiervoor gebruikt wordt is Shadowing. Dit betekent dat de Flowin medewerker er alleen is voor het kind. Hij/zij zal zich niet met de didactische begeleiding bemoeien, maar alleen met sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dit alles gebeurt in overleg met de school en de ouders. In samenspraak bepalen we de juiste strategie en de te behalen doelstellingen.

 

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is leven in het hier en nu. Het mooie is dat jonge kinderen doorgaans heel mindfull zijn. Ze kunnen zich helemaal verliezen in het moment, zoals: een fladderde vlinder of een wegwaaiend blaadje.

Tijdens het opgroeien verliezen kinderen deze vrije manier van denken, doordat hun programma steeds voller wordt en ze dus niet meer stil staan bij wat er gebeurd.
Kinderen of jongeren leren door Mindfulness aandacht te hebben voor wat ze doen, denken of voelen. Dit doen ze zonder hier gelijk op te reageren of te veroordelen. De basis is dus bewuste aandacht, zonder iets gelijk af te wijzen.

 

 

 

Hoe kan Mindfulness helpen?
Flowin Zorg helpt kinderen door middel van mindfulness. Een medewerker doet samen met het kind of de jongeren diverse oefeningen om vooraf vastgestelde doelstellingen te bereiken. De oefeningen kunnen bestaan uit een combinatie van onder andere :

  • Ontspannen houding;
  • Concentratie- en meditatie technieken;
  • Het maken van een tekening;
  • Uitnodigen tot zelfreflectie en hiernaar leren luisteren;
  • Het uitwisselen van ervaringen;