Wie zijn wij

Iedereen kan op een bepaald punt in zijn leven wel eens terecht komen in een ongewenste situatie. Hierbij valt te denken aan huisvestingsproblemen, psychiatrische beperkingen, verslavingsproblematiek vaak in combinatie met problemen op financieel gebied.

Daarnaast biedt Flowin ook begeleiding aan kinderen/jongeren met verscheidene (gedrags)problemen. Dit doen wij bij het kind thuis of in de klas. 

Flowin Maatschappelijke Zorg is in de regio Den Haag gecontracteerd voor het leveren van Jeugdzorg en WMO. 

Het uitgangspunt van onze zorg is dat wij u in weer in uw eigen kracht zetten. Hierin staat de oplossing centraal en niet het probleem.

Het team van Flowin

Het team van Flowin bestaat uit ambulant begeleiders en pedagogisch medewerkers onder leiding van Tahera van Dam.

Gezamenlijk hebben zij tientallen jaren ervaring in de begeleiding van jeugdigen en volwassenen.

Onze Visie

De visie van Flowin Zorg is om volwassenen en kinderen met (chronische) problemen op een humane, realistische wijze een volwaardige plaats in de samenleving te geven en te leren deze te handhaven. De nadruk ligt hierbij op de kwaliteiten en de capaciteit van de mens en niet op zijn of haar problemen en/of beperkingen.
Flowin Zorg biedt ambulante zorg aan zowel kinderen als volwassenen. Onze cliënten hebben een (complexe) zorgvraag die vaak ontstaat door een diversiteit aan problemen.

 

 

 

Onze Doelen

Terug naar school en samenleving.
Het doel van de begeleiding is om onze cliënten zelfredzamer, sociaalvaardiger en volwaardig te laten participeren in de samenleving.
Om dit te kunnen bereiken ondersteunt Flowin de cliënt in de school-, werk- en thuissituatie en zijn/haar vrije tijd.
In alle gevallen is de zorgvraag van de cliënt altijd het uitgangspunt van de geboden zorg.