Kwaliteit

ISO 9001:2015

Flowin Maatschappelijke Zorg is ISO 9001:2015 gecertificeerd, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De kwaliteitsdoelstellingen en het bijbehorende plan van aanpak zijn opgenomen in het Managementplan.

Jaarlijks beoordeelt de directie of het kwaliteitsmanagementsysteem nog geschikt, toereikend, doeltreffend en in lijn met de strategische richting van de organisatie is, waarna deze extern wordt getoetst door TÜV Nederland.

Het kwaliteitsmanagementsysteem waarborgt onder meer dat wij voldoen aan alle wettelijke normen en richtlijnen voor wat betreft de zorg die wij leveren. Onze jeugdbegeleiders werken onder supervisie van een zorgcoördinator met een SKJ of BIG registratie.

Klachtenregeling Jeugd

Doet jouw buddy van Flowin iets wat je niet leuk of fijn vindt dan kun je een klacht indienen.

Lees hier wat je kunt doen en vul dan dit klachtenformulier in.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Flowin Maatschappelijke Zorg.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Flowin Maatschappelijke Zorg, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Flowin Maatschappelijke Zorg.

Zo bereik je het AKJ
• Bel naar 088 – 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Klachtenregeling Volwassenen

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met onze zorgverlening dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure.

Bekijk hier ons klachtenreglement en hier kunt u ons klachtenformulier vinden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Flowin Maatschappelijke Zorg doet er alles aan om uw gegevens en die van uw kind zo goed mogelijk te beschermen.

Hoe gaan wij met de gegevens van onze klanten om? Download onze Privacyverklaring.

Vergewisplicht (VOG)

Flowin Maatschappelijke Zorg is wettelijk verplicht om te controleren of nieuwe medewerkers en stagiair(e)s voldoen aan de vergewisplicht. Wij controleren op twee manieren het (arbeids)verleden.

Voor aanvang van de indiensttreding of stage vragen wij bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Daarnaast wordt er navraag gedaan naar het arbeidsverleden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Eerste Hulp

Iedere medewerker van Flowin Maatschappelijke Zorg heeft, afhankelijk van de functie, een geldig diploma voor (kinder) EHBO of Bedrijfshulpverlening (BHV).

De werknemers zijn verplicht om ieder jaar een herhalingscursus te volgen die gegeven wordt door BHV Zuid-Holland.